O projekcie

Celem projektu „Regiony i ich samorządy. Tradycja, rola, reprezentacja mieszkańców” jest upowszechnienie wiedzy na temat sejmików województw w Polsce. Opowiemy o historii polskich sejmików oraz obecnej roli i znaczeniu samorządów województw. 

Adresaci projektu

W ramach projektu będziemy prowadzili badania naukowe, działania szkoleniowe, dydaktyczne oraz wiele akcji promujących temat sejmików województw. Przygotowaliśmy propozycje dla różnych grup odbiorców:

Dla uczniów i studentów:  

od 1 marca 2024 r. do 30 października 2024 r. organizujemy warsztaty dydaktyczne dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów. Proponujemy gry symulacyjne, angażujące zadania, quizy i wiele ciekawostek o polskich regionach.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy pt. „Sejmiki w Polsce. Historia i teraźniejszość” w Instytucie Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego i w wersji multimedialnej.

Dla nauczycieli:  

6 lutego w Instytucie Politologii miała miejsce konferencja dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, którą zorganizowało Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Instytutem Politologii, Instytutem Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego i Okręgową Komisją Egzaminacyjną we Wrocławiu.

Konferencję rozpoczęły wykłady prof. dra hab. Jacka Piotrowskiego z Instytutu Historycznego („Samorząd lokalny w II Rzeczypospolitej”) oraz dra hab. Kamila Glinki z Instytutu Politologii ("Samorząd regionalny wobec wyzwań i zagrożeń - doświadczenia i projekcje”).

czytaj więcej

Dla naukowców, samorządowców, działaczy społecznych, dziennikarzy …. 

13-14 czerwca 2024 r. - zapraszamy na konferencję naukową. Podczas konferencji omówimy wyniki wyborów samorządowych oraz podyskutujemy o przyszłości samorządów lokalnych i regionalnych w Polsce, o barierach i szansach ich rozwoju.