Szanowni Państwo,  

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt.

Wybory do sejmików województw w 2024 r.: uwarunkowania, aktorzy, rezultaty elekcji”

w dniach 13-14 czerwca 2024 r.  

Wybory samorządowe w 2024 r., w tym wybory do sejmików województw zostaną przeprowadzone po rekordowo długiej, trwającej pięć i pół roku kadencji samorządów. Ponadto, zostaną przeprowadzone po dokonanej w 2023 r. alternacji władzy w państwie i przejęciu rządów przez demokratyczną opozycję. Z dotychczasowych badań wynika, że wybory do sejmików województw stanowią nie tylko pole rywalizacji przede wszystkim mainstreamowych partii politycznych, ale także, że regionalne strategie komitetów wyborczych przypominają te realizowane w rywalizacji parlamentarnej a wyniki elekcji regionalnych są albo prognozą, albo potwierdzeniem aktualnych trendów poparcia na scenie ogólnopolskiej. Czy przebieg i wyniki elekcji w 2024 r. dostarczą argumentów potwierdzających wskazane tezy, czy też przeciwnie – analizy i formułowane na ich podstawie wnioski pozwolą dostrzec dotychczas nieobserwowane zależności? Na te i inne pytania poszukamy odpowiedzi podczas debaty i paneli konferencji.  

Celem konferencji jest wieloaspektowa, pogłębiona analiza elekcji do samorządów województw w Polsce w 2024 r.  

Jako wiodące wątki w dyskusji proponujemy:   

  • uwarunkowania elekcji do samorządów województw w 2024 r. – czynniki polityczne, ekonomiczne, demograficzne, kulturowe, technologiczne  
  • wybory do sejmików województw a inne elekcje samorządowe i parlamentarne 
  • system wyborczy w wyborach do sejmików województw i jego wpływ na strategie aktorów politycznych oraz rezultaty wyborów 
  • podmioty rywalizujące w wyborach do sejmików województw – komitety wyborcze i ich kandydaci/ kandydatki 
  •  kampania wyborcza w wyborach do sejmików województw w 2024 r.   
  • rezultaty i konsekwencje polityczne wyborów do sejmików województw.  

Przewidywane formy wystąpień obejmują zarówno referaty, jak i komunikaty z badań.   

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji!   

Program ramowy

Informacje organizacyjne 

Formularz rejestracyjny prosimy wypełnić do 15 maja 2024 roku. 

Data konferencji: 13-14 czerwca 2024 r.  

Miejsce: Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3 Wrocław  

Opłata rejestracyjna (nie obejmuje kosztów noclegu): 250 zł.  

Opłata ulgowa (dla członkiń i członków PTNP): 200 zł  

Opłatę konferencyjną prosimy przelewać na konto nr 76 2030 0045 1110 0000 0390 7740 

(PBK Paribas Planet, Towarzystwo Edukacji Obywatelskiej)

Noclegi:

opłata konferencyjna nie obejmuje noclegów.

Hotel Weiser przy pl. Kromera 16 (20 minut piechotą od Instytutu Politologii) oferuje rabat dla uczestników konferencji w wysokości 10% (hasło: konferencja – regiony).

 Publikacja artykułów

Uczestnikom konferencji proponujemy składanie artykułów do jednego z czasopism Instytutu Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego:  

“Wrocławskich Studiów Politycznych”  (j. polski, j. angielski): Wrocławskie Studia Politologiczne (uni.wroc.pl) 

oraz “Polish Political Science Review” (j. angielski): Polish Political Science Review / Uniwersytet Wrocławski 

Artykuły zostaną opublikowane po uzyskaniu pozytywnych recenzji. 

Harmonogram: 

Termin zgłaszania referatów: 15.05.2024 r. 

Informacja o przyjęciu referatu: 22.05.2024 r. 

Termin wnoszenia opłat konferencyjnych: 30.05.2024 r. 

Termin dostarczenia uczestnikom programu konferencji: 30.05.2024 r. 

Termin konferencji: 13-14. 06.2024 r.  

Termin składania artykułów: 15.07.2024 r.